29 Kasim 2014 Cumartesi - 09:25:52
Trenutna temperatura u Beogradu je:
Temperatura vazduha PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 14 May 2010 00:42

Temperatura vazduha je temparatura određena termometrom u toplotnoj ravnoteži sa okolnim vazduhom. Tako termometar mora biti zaštićen od toplotnog zračenja okolnih tela i osigurana neprekidna cirkulacija vazduha oko rezervoara žive u termomatru.

Temperatura prizemnog sloja vazduha meri se na visini od 2m iznad zemlje termometrima koji su smešteni u termometarskom zaklonu.

Temperatura vazduha ima periodični dnevni i godišnji hod, ali je često izložena aperiodičnim promenama, prodori hladnog i toplog vazduha i dr. U sloju vazduha do 11 km temparatura opada sa visinom. Vertikalni gradijent temparature vazduha je približno pola stepena Celzijusa na 100m visine.

U izuzetnim slučajevima se temparatura u pojednim vazdušnim slojevima ne menja, pa je tada vertikalni gradijent nula stepena, u takvim slučajevima vlada izotermija. U tanjem sloju vazduha temperatura na nekoliko stotina metara može porasti, takav negativni gradijent naziva se inverzija.

Prema prosečnoj podeli temperature atmosfere po visini postoje četiri dela: troposfera, stratosfera, mezosfera i termosfera. Najviši sloj je termosfera na visini od preko 80 km od Zemlje. U tom sloju temperatura raste sa visinom, pojavljuje se polarna svetlost. U troposferi dolazi do vertikalnog vazdušnog gibanja i kondenzacije vodene pare i stvaranja oblaka i padavina. U polarnim krajevima troposfera je do 13 km od Zemlje, u umerenim do 18 km. SAČUVAJTE OVAJ LINK!
Last Updated on Tuesday, 18 May 2010 22:30